Detektivní služby

Detektivní služby

Pro fyzické osoby

 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí techniky (100% úspěšnost monitorování)
 • prokazování partnerské nevěry (zde zajistíme i potřebný právní servis a poradenství při případném rozvodovém řízení a následném majetkovém vyrovnání)
 • pátrání po osobách (zde máme na mysli např. pohřešované osoby nebo osoby hledané v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, osoby vyhýbající se svým platebním povinnostem, atd.)
 • prověřování osob
 • právní poradenství a konzultace (v rámci našich služeb)
 • vyhledávání dlužníků (zde nejen vyhledáme dlužníka, ale také zjistíme jeho majetek)

Pro právnické osoby

 • prověřování obchodních partnerů, zaměstnanců a společností
 • odhalování krádeží na pracovištích
 • ochrana dat a osobních údajů před jejich krádežemi a zneužitím
 • právní poradenství a konzultace (v rámci našich služeb)
 • vyhledávání dlužníků (zde nejen vyhledáme dlužníka, ale také zjistíme jeho majetek)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí techniky (100% úspěšnost monitorování)

Pro advokátní kanceláře

 • zajištění důkazních materiálů k případným soudním jednáním
 • doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí a zajištění důkazů o jejich převzetí
 • zajištění důkazních materiálů a odhalování padělaného zboží
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí techniky (100% úspěšnost monitorování)

Pro finanční společnosti a pojišťovny

 • prověřování osob, klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců a společností
 • řešení podvodných pojistných událostí
 • zajištění předmětu leasingu při platební neschopnosti klienta (zde řešíme jak klienty v platební neschopnosti, tak budoucí klienty a jejich bonitu)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí techniky (100% úspěšnost monitorování)